Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid