Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de herleidbare vermelding van het persoonlijke Burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De herleidbare vermelding van het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort.

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid