Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de herleidbare vermelding van het persoonlijke Burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort

Download Download

Ondertekenaars