Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij de stijging van het aantal zelfmoorden

Download Download

Ondertekenaars