Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD’

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid
Naar boven