Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Becker, Ten Broeke en Koopmans over de brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

Download Download

Ondertekenaars