Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Kwint over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid