Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz, Dik-Faber, Jetten en Agnes Mulder over het vertrek van de NCG

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Financiering en uitputting meerjarenbegroting NCG t/m 2017