Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de onvindbaarheid van donorvaders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De onvindbaarheid van donorvaders

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid