Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Arissen over de uitzending van Rambam, waaruit blijkt dat trainers (politie)honden ernstig mishandelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Arissen over de uitzending van Rambam, waaruit blijkt dat trainers (politie)honden ernstig mishandelen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De uitzending van Rambam, waaruit blijkt dat trainers (politie)honden ernstig mishandelen.

Indiener F.M. Arissen, Tweede Kamerlid
Naar boven