Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de berichten dat begrotingen aan universiteitsraden worden voorgelegd zonder goede verantwoording van besteding studievoorschotsmiddelen

Download Download

Ondertekenaars