Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Futselaar over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid