Schriftelijke vragen : Regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media