Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg over terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid