Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht 'Aantal nieuwe pleegouders blijft ondanks hogere vraag afnemen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht “Aantal nieuwe pleegouders blijft ondanks hogere vraag afnemen”

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid