Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de risico’s van een curettage na een miskraam of tijdens een abortus provocatus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De risico’s van een curettage na een miskraam of tijdens een abortus provocatus

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid