Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht ‘Studenten betalen 93 miljoen euro boete aan OV-bedrijven'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Studenten betalen 93 miljoen euro boete aan OV-bedrijven'

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid