Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het aansturen op het telefonisch intrekken van bezwaren door de Belastingdienst

Download Download

Ondertekenaars