Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat de consument nog steeds ten onrechte kosten betaalt aan verhuurmakelaars

Download

Ondertekenaars