Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kwint over hoe de leraar verplicht werd zich bij te scholen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Hoe de leraar verplicht werd zich bij te scholen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
Naar boven