Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint en Van Kent over het bericht dat stageplekken soms ‘verkapte werkplekken zijn, waar je geen cent voor krijgt’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat stageplekken soms ‘verkapte werkplekken zijn, waar je geen cent voor krijgt’

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid