Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bruins, Gesthuizen, Oosenbrug en Agnes Mulder over de locatie Zeewolde voor de middengolfzender

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bruins, Gesthuizen, Oosenbrug en Agnes Mulder over de locatie Zeewolde voor de middengolfzender

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Schriftelijke vragen

De locatie Zeewolde voor de middengolfzender

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid