Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Groot over een regeling waarbij leenbijstand, die voor 1 januari 2017 omgezet is in een gift, niet langer leidt tot terugvordering van toeslagen en het (nog) niet uitvoeren van de motie Groot/Omtzigt in deze

Download Download

Ondertekenaars