Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beertema over financiering van de ambtsopleidingen per 1 januari 2017

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap