Schriftelijke vragen

Het betrekken van de pilot ‘spreekuurrechter’ bij het onderzoek naar de haalbaarheid en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van een vrederechter

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.