Schriftelijke vragen

Het betrekken van de pilot ‘spreekuurrechter’ bij het onderzoek naar de haalbaarheid en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van een vrederechter

Download Download

Indieners