Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde over het bericht "Woonbootbewoners tussen wal en schip"

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-10-2016
Het bericht “Woonbootbewoners tussen wal en schip”