Schriftelijke vragen : Het artikel “De overheid discrimineert?”

Download

Indieners

  • Gericht aan
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Gericht aan
    S.A. Blok, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    A. van Miltenburg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Miltenburg over het bericht dat ‘De overheid discrimineert’

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Miltenburg over het artikel “De overheid discrimineert?”

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties