Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk over het bericht in Trouw dat promotiestudenten volgens arbeidsrechtadvocaten een arbeidscontract kunnen eisen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk over het bericht dat promotiestudenten volgens arbeidsrechtsadvocaten een arbeidscontract kunnen eisen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat promotiestudenten volgens arbeidsrechtsadvocaten een arbeidscontract kunnen eisen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid