Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Oosenbrug en Recourt over het bericht dat het openbaar ministerie toegang tot versleutelde informatie wil

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.