Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Oosenbrug en Recourt over het bericht dat het openbaar ministerie toegang tot versleutelde informatie wil

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Oosenbrug en Recourt over het bericht dat het openbaar ministerie toegang tot versleutelde informatie wil

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het openbaar ministerie toegang tot versleutelde informatie wil

Indiener R.F.A. Oosenbrug, Tweede Kamerlid