Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ypma inzake het onderzoek '(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onderzoek ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’

Indiener L. Ypma, Tweede Kamerlid