Schriftelijke vragen : Het onderzoek ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    L. Ypma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ypma inzake het onderzoek '(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap