Schriftelijke vragen

Het onderzoek ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’

Download

Indieners


Gerelateerde documenten

17-06-2016
 Antwoord schriftelijke vragen