Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Schut-Welkzijn over de berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’

Indiener A. Schut-Welkzijn, Tweede Kamerlid