Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Lange over medische thermografie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Medische thermografie

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid