Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over de verleende vergunning voor het vervoer van twee hoogradioactieve bronnen van NRG naar de COVRA en het bericht ‘Gevaarlijk nucleair afval wordt verkeerd vervoerd’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De verleende vergunning voor het vervoer van twee hoogradioactieve bronnen van NRG naar de COVRA en het bericht ‘Gevaarlijk nucleair afval wordt verkeerd vervoerd’

Indiener S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid