Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Straus, Aukje de Vries en Moors inzake vmbo-leerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben

Download Download

Ondertekenaars