Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU)

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid