Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries over de veerdiensten naar de Waddeneilanden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Tarieven met de prijzen van verschillende kaartsoorten in de jaren 2012 tot en met 2016