Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije

Download Download

Ondertekenaars