Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het niet melden van een calamiteit en het mogelijk betalen van zwijggeld aan nabestaande(n) door Tergooi Ziekenhuis

Download Download

Ondertekenaars