Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Verhoeven en Voordewind over de voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

Download Download

Ondertekenaars