Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Albert de Vries over de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid