Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de opening van een nevenvestiging van de RUG in China

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De opening van een nevenvestiging van de RUG in China

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid