Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Weer hoge bijensterfte in Nederland’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken
  • Indiener
    E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Smaling over het bericht «Weer hoge bijensterfte in Nederland»

Indiener M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken