Schriftelijke vragen : De enquête onder architecten en de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Gericht aan
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van het lid Smaling over de enquête onder architecten en de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
Naar boven