Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht “EU: Wij willen meer politieke islam in Europa”.

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

08-07-2015
Het bericht ‘ EU: Wij willen meer politieke islam in Europa’