Mondelinge vragen

Het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat UWV verwacht dat bij de nieuwe WW-uitkering in begin 99% mis zal gaan (Trouw.nl, 18 juni 2015)

Download Download

Indieners