Mondelinge vragen

Het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, bij afwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie, over het bericht dat Nederlandse moslims in toenemende mate te kampen hebben met geweldsincidenten (Telegraaf.nl, 11 juni 2015)

Download Download

Indieners