Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Aukje De Vries over het bericht dat justitiebanen verdwijnen in Leeuwarden en dat uitholling dreigt voor het Leeuwarder Gerechtshof

Download Download

Ondertekenaars