Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Marcouch over het bericht dat de voorzitter van de politievakbond zijn vriendin via het ministerie van V&J aan een baan hielp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de voorzitter van de politievakbond zijn vriendin via het ministerie van V&J aan een baan hielp

Indiener A. Marcouch, Tweede Kamerlid