Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jacobi, Cegerek en Wolbert over het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (ook wel PFOA of C8) bij DuPont in Dordrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Jacobi, Cegerek en Wolbert over het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (ook wel PFOA of C8) bij Dupont in Dordrecht

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Schriftelijke vragen

Het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur ( ookwel PFOA of C8) bij Dupont in Dordrecht

Indiener L. Jacobi, Tweede Kamerlid