Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jacobi, Cegerek en Wolbert over het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (ook wel PFOA of C8) bij DuPont in Dordrecht

Download Download

Ondertekenaars