Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt over het conflict over pensioengeld bij woningcorporaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het conflict over pensioengeld bij woningcorporaties

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid